مکان شما: خانه/ نمایشگاه ها/ نمایشگاه انفرادی

نمایشگاه انفرادی

۱۳۸۱

نمایشگاه طراحی

گالری لاله

۲۵ آبان الی ۳۰ آبان ۱۳۸۱

۱۳۸۲

نمایشگاه نقش برجسته

گالری طراحان آزاد

۲۷اردیبهشت الی ۱خرداد ۱۳۸۲

۱۳۸۵

نمایشگاه نقاشی

گالری لاله

۶ خرداد الی ۱۷ خرداد ۱۳۸۵

۱۳۸۵

نمایشگاه طراحی

گالری طراحان آزاد

۱۵ دی الی ۲۰ دی ۱۳۸۵

۱۳۸۶

نمایشگاه طراحی

گالری لاله

۲۶ آبان الی ۱ آذر ۱۳۸۶

۱۳۹۰

نمایشگاه نقاشی

گالری طراحان آزاد

۲۸ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

۱۳۹۳

نمایشگاه نقاشی

گالری طراحان آزاد

۲۳ الی ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

۱۳۹۳

نمایشگاه طراحی (مجموعه یادداشت‌ها/ رونمایی کتاب یادداشت‌ها)

گالری فراهانی

۱۳۹۳

۱۳۹۶

نمایشگاه طراحی

گالری امکان

۲۹ اردیبهشت الی ۱۲ خرداد ۱۳۹۶

۱۳۹۶

نمایشگاه طراحی

گالری دیبا

۶ الی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

۱۳۹۶

نمایشگاه طراحی

گالری امکان

۲۰ بهمن الی ۷ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۸

نمایشگاه نقاشی

گالری اُ

۲۳ فروردین الی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۳۹۸

نمایشگاه نقاشی

گالری سرادی پور

۵ مهر الی ۲ آبان ۱۳۹۸