مکان شما: خانه/ نمایشگاه ها/ نمایشگاه گروهی

نمایشگاه گروهی

۱۳۷۸

اولین نمایشگاه بین المللی طراحی معاصر ایران

موزه هنرهای معاصر تهران

۱۳۸۰

پنجمین دو سالانه ی بین المللی کاریکاتور معاصر تهران

موزه هنرهای معاصر تهران

برنده تندیس ويژه نمایشگاه

۱۳۸۳

نمایشگاه گروهی طراحی

کرج

۱۳۸۴

نمایشگاه طبیعت در هنر شرق

مرکز هنری صبا

۱۳۸۵

نمایشگاه دو سالانه ی بین المللی نقاشی جهان اسلام

مرکز هنری صبا

۱۳۸۷

نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشی مدرسین دانشکده های هنر تهران – به عنوان استاد مدعو

موزه هنر های معاصر تهران

۱۳۸۷

نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

موزه هنرهای معاصر تهران

۱۳۸۷

هفتمین دو سالانه ی ملی نقاشی ایران

مرکز هنری صبا

۱۳۸۷

نمایشگاه گروهی طراحی

خانه هنرمندان ایران

۱۳۸۸

نمایشگاه طراحی معاصر انجمن هنرمندان نقاشی ایران

خانه هنرمندان ایران

۱۳۹۰

هشتمین دو سالانه ی ملی نقاشی ایران – به عنوان استاد مدعو

مرکز هنری صبا

۱۳۹۰

طبیعت در نگاه نقاشان نوگرای ایران

مرکز هنری صبا

۱۳۹۰

اولین نمایشگاه سالانه ی نقاشی و مجسمه سازی

خانه هنرمندان ایران

۱۳۹۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

نگارخانه آرتین – مشهد

۱۳۹۱

نمایشگاه آرت اکسپوی تهران

تالار وحدت

۱۳۹۱

نمایشگاه گروهی/ اکسیژن

خانه هنرمندان ایران

۱۳۹۲

دومین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان نقاش ایران

گالری لاله

مهر و آبان ۱۳۹۲

۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی نقاشی/ هنر برای صلح

خانه هنرمندان ایران

آبان ۱۳۹۲

۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی نقاشی/ تاریخ بازی

گالری اعتماد

آذر ۱۳۹۲

۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی نقاشی/ هفت نگاه

کاخ موزه نیاوران

آبان۱۳۹۲

۱۳۹۲

سومین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

گالری لاله

اسفند ۱۳۹۲

۱۳۹۲

نمایشگاه فروش سالانه نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران

خانه هنرمندان ایران

اسفند ۱۳۹۲

۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی/ در نگاه دیگری

گالری شیلا

اردیبهشت ۱۳۹۳

۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی/ گل و بلبل

گالری جم (دبی)

اردیبهشت ۱۳۹۳

۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی/ تختی

گالری شیرین

۱۳۹۳

۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی/ نقشی بزرگ بر دیوارهای کوچک

گالری شیلا

مهر و آبان ۱۳۹۳

۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی طراحی/ همزیستی

گالری فراهانی

آذر ۱۳۹۳

۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی/ مفهوم در سایه چشم انداز

گالری فراهانی

آذر و دی ۱۳۹۳

۱۳۹۳

چهارمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

گالری لاله

بهمن و اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی نقاشی/ درنگ

گالری جانا

آبان ۱۳۹۴

۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی طراحی/ بازگشت

گالری نات (آناهیتا)

دی ۱۳۹۴

۱۳۹۴

نمایشگاه فروش سالانه نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران

خانه هنرمندان ایران

اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۴

پنجمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

گالری لاله

بهمن و اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۶

نماشگاه گروهی طراحی و نقاشی/ فروش سالانه

گالری نک

شهریور و مهر ۱۳۹۶

۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی نقاشی/ در کنار دیگری

گالری دید

آبان ۱۳۹۶

۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی/ ایران٬ جهان معناهای بسیط

خانه فرهنگ ایران در پاریس

بهمن ۱۳۹۶

۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی نقاشی/ فیگورها

گالری دستان +۲

اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی طراحی/ فروش بزرگ طراحی

موزه طراحی

اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی چاپ دستی/ پنجمین سالانه تبادل چاپ دستی

گالری لاله

اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی/ طراحی به مثابه زیستن

خانه هنرمندان ایران

خرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی نقاشی/ سومین جشنواره سمفونی لک لک ها

مرکز هنری صبا

تیر ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی/ لبه

گالری امکان

تیر و مرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی/ جغرافی انسان

گالری ویستا

مهر ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی و مجسمه/ به یاد «شروه»

گالری شروه

مهر ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی/ دفترچه

گالری افرند

مهر و آبان ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی/ رایپاروگرافی- طبیعت بیجان

گالری وارطان

دی ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی نقاشی خودنگاره/ پاسپورت

گالری ژاله

بهمن ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی دفتر و کتاب طراحی/ فهرست ۳: بایگانی به شکل دفتر و کتاب هنرمند

گالری اُ

بهمن و اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی/ حرکت طراحی

گالری شوادون- شوشتر

اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی طراحی٬ چیدمان٬ ویدئو و اجرا/ پروژه استخوان در گلو ۲

خانه هنری روشن خانه

اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی طراحی/ هفته طراحی کیش

گالری میکا و گالری صدف – کیش

مهر ۱۳۹۸

۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی نقاشی/ آن

گالری امکان

آذر ۱۳۹۸