مجموعه “خاکستری” مشخصا اولین سری از نقاشیهایی ست که در دوره چهارم آثارم به انجام رسانده و به نمایش گذاشته ام (گالری طراحان آزاد – ۱۳۸۵). عنوان فوق  چند سال بعد از اجرا و نمایش آثار برای این مجموعه انتخاب شده است.  آثار این مجموعه بطور اشتراکی با طراحیهایی از مجموعه “یادداشتها” بنمایش درآمد. (این نخستین نمایش رسمی “یادداشتها” در گالریهای تهران بود). آثار مجموعه “خاکستری” درواقع نقاشیهایی آکروماتیک اند (ترکیب سیاه وسفید) که بطور کلی دارای دو موضوع هستند. اول؛ موضوع غرق شدن آدمی در آب ‌که از تجربه غرق شدگی و نجات یافتن خودم در همان سال نشاَت گرفته و دوم ؛ ارتباط عاشقانه آدمی با حیوانات – علی الخصوص اسب- که موضوع مورد علاقه ام از کودکی تا حال محسوب میشود. بلحاظ فرمی ، این مجموعه حاوی آخرین اقتباس من بطور مشخص از منابع تاریخی بوده و ایستایی فیگورها و زیباشناسی موجود در آثار ؛ تاثیرات هنر آرکائیک بر نقاشیهایم را آشکار میکند. تاثیری که تا زمان حاضر در آثارم حضور دارد.